Біологія, 9 кл. Підручник. Коршевнюк Т. В.

Біологія, 9 кл. Підручник. Коршевнюк Т. В.
 

Наведите курсор, чтобы увеличить

 
Код товара 9786177485130
 

Характеристики

Производитель   Генеза

Описание Біологія, 9 кл. Підручник. Коршевнюк Т. В.

 1. 1. Подручник «БІОЛОГІЯ» для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Тетяна Валеріївна Коршевнюк, старший науковий співробітник лабораторії біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук
 2. 2. 9 клас ( 70 годин – 2 год./ тиждень, із них 3 години – резервних) Тема К-сть год. К-сть § Вступ Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень 1 1 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули 8 7 2. Структура клітини 6 5 3. Принципи функціонування клітини 6 5 4. Збереження та реалізація спадкової інформації 11 7 5. Закономірності успадкування ознак 10 8 6. Еволюція органічного світу 7 5 7. Біорізноманіття 4 2 8. Надорганізмові біологічні системи 7 7 9. Біологія як основа біотехнології та медицини 6 3 50
 3. 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ • Практичні роботи – 4 № 1. Розв'язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот (Тема 1). № 2.Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції (Тема 4) № 3. Складання схем схрещування (Тема 5). № 4. Порівняння будови та процесу розмноження клітинних та неклітинних форм життя (Тема 7). • Лабораторні роботи – 1 1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин (Тема 2). • Лабораторні дослідження – 3 властивостей ферментів (Тема 1) фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі) (Тема 4) мінливості у рослин і тварин (Тема 5)
 4. 4. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПІДРУЧНИКА • Поєднання науковості й доступності, мова зрозуміла, емоційність викладу, звернення до особистісного досвіду учнів • Сучасні наукові дані • Практико-орієнтований підхід • Орієнтація на формування предметної і ключових компетентностей
 5. 5. ПРЕДМЕТНА БІОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ складне особистісне утворення, що поєднує компоненти когнітивний (знаннєвий) діяльнісний ціннісний виконує розвивальну, практичну, морально- етичну функції. Журнал “Біологія і хімія в рідній школі” 2016, №№ 4, 5
 6. 6. Ключові компетентності як новий результат освіченості учнів ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянськї позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.
 7. 7. 8 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Окреслені в «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи», є наскрізними у змісті всіх навчальних предметів, що буде відображено в очікуваних результатах (загальних і конкретних) до кожної освітньої галузі.
 8. 8. Ключові компетентності НУШ 1. Спілкування рідною/державною мовою. 2. Спілкування іноземними мовами. 3. Математична компетентність та компетентності у природничих науках і технологіях. 4. Інформаційно-цифрова компетентність. 5. Уміння вчитися впродовж життя. 6. Ініціативність і підприємливість. 7. Соціальна та громадянська компетентності. 8. Обізнаність та самовираження у сфері культури.
 9. 9. Компетентності у природничих науках і технологіях Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності.
 10. 10. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:  уміння читати і розуміти прочитане  уміння висловлювати думку усно і письмово  критичне мислення  здатність логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити  уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення  уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект  здатність співпрацювати в команді.
 11. 11. Апарат орієнтування Звернення Анонси на початку розділу Рубрикація, сигнали-символи Засоби поліграфічного виділення (різний шрифт і фон) Зразки розв'язування задач Інструктивні матеріали щодо виконання практичної частини, проектів
 12. 12. § 23. Індивідуальний розвиток організмів 1 ПОНЯТТЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (ОТНОГЕНЕЗУ) 2 ЕМБІРОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК (ЕМБРІОГЕНЕЗ) 3 ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ (ПІСЛЯЗАРОДКОВИЙ) РОЗВИТОК ТВАРИН 4 ЕТАПИ ОНТОГЕНЕЗУ ВИЩИХ РОСЛИН
 13. 13. Розширює і поглиблює знання, знайомить із напрямами сучасних біо/досліджень і проблемами, у вирішенні яких не обійтися без біологічних знань, з професіями біо/спрямування. Матеріал рубрики здатний зацікавити учнів, спонукати їх вивчати природу і свої можливості, стимулювати пізнавальний інтерес, виконувати профорієнтаційну функцію. Біологія і життя
 14. 14. Робота з Інтернет-ресурсами
 15. 15. Методичний апарат призначений організовувати відповідну діяльність учнів, яка забезпечує формування предметної і ключових компетентностей Таблиці. Опорні схеми (структурно-логічні). Плани-схеми, пам’ятки – алгоритми Запитання і завдання Запитання перед § Пригадайте – зв’язок із матеріалом попередніх курсів біології, попередніх параграфів. Якщо учень знає відповіді на них, це полегшує йому розуміння змісту параграфа . У кінці кожного параграфа, орієновані на досягнення предметних результатів - репродуктивні (Що називається …? Які види … розрізняють? -Як відбувається…?) на ЗНАННЯ -продуктивні (Поясніть ... , Чому …? ) на РОЗУМІННЯ - проблемні (Що станеться, якщо …? Спрогнозуйте наслідок такої ситуації: …) на ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ - пошуково-творчого характеру, орієнтовані на розвиток загальнонавчальних умінь (працювати з інформацією, представленою в різних формах – тексти, таблиці, схеми, графіки). Завдання, що стосуються особистісно чи соціально значущих проблем (гігієнічних, побутових, санітарних, епідеміологічних, етичних та ін).
 16. 16. Якщо порізати лимон скибочками й посипати цукром, то через деякий час можна спостерігати, як на поверхні скибочок з'являється рідина (лимонний сік). З чим це пов'язано? Знайдіть у параграфі текст, що допоможе пояснити це явище. PISA - 2018
 17. 17. Завдання для самоперевірки з теми Завдання з вибором однієї чи кількох правильних відповідей На встановлення відповідності На встановлення послідовності На складання характеристики
 18. 18. Ілюстративний матеріал засіб унаочнення текстової частини підручника, джерело додаткової інформації; допомагає учневі створити зоровий образ, уявлення про об’єкт, який вивчається. ЗАГАЛЬНА СХЕМА ОБМІНУ РЕЧОВИН У КЛІТИНІ
 19. 19. Значення фотосинтезу для автотрофів і гетеротрофів та зв’язок між ними
 20. 20. Кульки символізують види організмів: червоні – продуцентів, оранжеві – рослиноїдних тварин, жовті – хижаків
 21. 21. Генетична інженерія: генетична трансформація
 22. 22. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
 23. 23. ПРОЕКТИ Організуйте роботу групи з виконання проекту на тему «Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї місцевості». Можете скористатися планом, наведеним нижче, або розробити власний хід роботи над проектом. Для виконання проекту вам знадобляться: • інформація про господарську діяльність людини у вашій місцевості (до якої галузі промисловості належать, яку продукцію випускають, чи завдають шкоди довкіллю), • засоби фото- чи відеофіксації спостережень.
 
 

Поиск по сайту

Искать

Каталог товаров

Контакты

Купить учебные пособия, школьные учебники, рабочие тетради оптом и в розницу в Украине
(основной офис)

Украина, Одесская, Одесса, провулок Вишневського, дом 13/1, офис 12
 • +38 (050) 675-98-XX
 
Написать сообщение
Выберите форму обращения:
 
 
 
Идентификатор страницы
Идентификатор страницы:
1234

Поиск
 
 

Закрыть
 
 
Заказать звонок
person
phone
email
record_voice_over
create